Vzdelávacie pomôcky pre MŠ - MČ Petržalka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vzdelávacie pomôcky pre MŠ - MČ Petržalka
Kód zákazky: Z20245650
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39162200-7
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 11 075,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutlíkova
85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: MŠ - MČ Petržalka , Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ELARIN, s.r.o.
Adresa: 44
082 12 Trnkov