Stavebný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný materiál
Kód zákazky: Z20245660
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 1 110,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Štefan Nagy - FAN-AUTO
Adresa: Južná trieda 66
04001 Košice-Juh

Linky a dokumenty