Mobilná tribúna

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilná tribúna
Kód zákazky: Z20245627
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44112000-8
Predpokladaná hodnota: 27 936,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty