2. Kamenivo rôznych frakcií - Čaňa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 2. Kamenivo rôznych frakcií - Čaňa
Kód zákazky: Z20245619
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14210000-6
Predpokladaná hodnota: 501,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Maratónu mieru
04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Čaňa, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty