Náterové farby, riedidlá a podobné výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náterové farby, riedidlá a podobné výrobky
Kód zákazky: Z20245624
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44800000-8
Predpokladaná hodnota: 2 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: H - COLOR, spol. s r.o.
Adresa: Novozámocká 36
949 01 Nitra