Náterové hmoty, farby a riedidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kód zákazky: Z20245630
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24200000-6
Predpokladaná hodnota: 2 282,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:37
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: TOWDY s. r. o.
Adresa: Planckova 4
851 01 Bratislava

Linky a dokumenty