Príslušenstvo k vysávačom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Príslušenstvo k vysávačom
Kód zákazky: Z20245615
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39713431-3
Predpokladaná hodnota: 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 08:21
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Janíková
Adresa: Palkovičova 245/15
82108 Bratislava-Ružinov

Linky a dokumenty