Nepravidelná preprava - prenájom autobusov a mikrobusov s vodičom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nepravidelná preprava - prenájom autobusov a mikrobusov s vodičom
Kód zákazky: Z20245598
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60140000-1
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 14:02
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: APSALT s. r. o.
Adresa: Hrable 444/108
976 57 Michalová