Špeciálny zdravotnícky materiál 2024/2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál 2024/2025
Kód zákazky: Z20245587
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 8 785,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Československej armády
96701 Kremnica
NUTS: -
Miesto dodania: Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava