Chemické svetlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemické svetlo
Kód zákazky: Z20245588
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31518220-8
Predpokladaná hodnota: 1 230,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:10
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Chemické svetlo (Z20245588)