Nábytok pre 3 MŠ - MČ Petržalka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nábytok pre 3 MŠ - MČ Petržalka
Kód zákazky: Z20245599
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39161000-8
Predpokladaná hodnota: 3 136,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 14:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutlíkova
85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HENRYSO, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra

Linky a dokumenty