Stolná lampa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stolná lampa
Kód zákazky: Z20245579
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31521100-5
Predpokladaná hodnota: 650,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: MT PELET, spol. s.r.o.
Adresa: Závažná Poruba - priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Stolná lampa (Z20245579)