Nákup parkových betónových lavičiek bez operadla

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup parkových betónových lavičiek bez operadla
Kód zákazky: Z20245584
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39113600-3
Predpokladaná hodnota: 12 144,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
Adresa: Lešť
96263 Lešť (vojenský obvod)
NUTS: -
Miesto dodania: Pliešovce, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RAMOTECH s. r. o.
Adresa: 123
085 01 Richvald