Tmely, konzervačné materiály a lepidláTmel, uvoľňovač skrutiek, rezný olej, lepidlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tmely, konzervačné materiály a lepidláTmel, uvoľňovač skrutiek, rezný olej, lepidlo
Kód zákazky: Z20245552
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44831100-5
Predpokladaná hodnota: 4 860,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Janíková
Adresa: Palkovičova 245/15
82108 Bratislava-Ružinov