Filtre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Filtre
Kód zákazky: Z20245542
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42913300-2
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 08:39
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Borovianska cesta 1, Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Štefan Nagy - FAN-AUTO
Adresa: Južná trieda 66
04001 Košice-Juh

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Filtre (Z20245542)