Vlajky stolové - sada štáty EU, so stojanom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vlajky stolové - sada štáty EU, so stojanom
Kód zákazky: Z20245494
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35821000-5
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 320,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Henrich Sonnenschein - ITSK
Adresa: Fraňa Mojtu 22
94901 Nitra