Sada náradia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sada náradia
Kód zákazky: Z20245489
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44512940-3
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 025,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 15:56
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemecká sup.č. 1023, Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: FERMAT SK s.r.o.
Adresa: Čepeňská 2369/34
926 01 Sereď

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Sada náradia (Z20245489)