Soľ na posyp ciest

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Soľ na posyp ciest
Kód zákazky: Z20245490
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34927100-2
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemecká sup.č. 1023, Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: APSALT s. r. o.
Adresa: Hrable 444/108
976 57 Michalová

Linky a dokumenty