Lekárnička nástenná (prenosná)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lekárnička nástenná (prenosná)
Kód zákazky: Z20245470
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141623-3
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 11:02
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemecká sup.č. 1023, Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Medishop Slovakia, s.r.o.
Adresa: Ružinovská 3
821 02 Bratislava

Linky a dokumenty