Drevené pelety ENplus A1, balené

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drevené pelety ENplus A1, balené
Kód zákazky: Z20245473
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09111400-4
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 503,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 11:37
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Oravice 103, Vitanová, Tvrdošín, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: DNR s. r. o.
Adresa: Ondrašovská 10
031 05 Liptovský Mikuláš

Linky a dokumenty