Náterové hmoty, farby a riedidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kód zákazky: Z20245455
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44810000-1
Predpokladaná hodnota: 265,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 08:53
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: kpt. Jána Nálepku 1, 075 01, Trebišov, Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: H - COLOR, spol. s r.o.
Adresa: Novozámocká 36
949 01 Nitra

Linky a dokumenty