Zariadenia na vykurovanie a ohrev vzduchu a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenia na vykurovanie a ohrev vzduchu a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20245456
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39721310-8
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 244,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:05
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: kpt. Jána Nálepku 1, 075 01, Trebišov, Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RAMOTECH s. r. o.
Adresa: 123
085 01 Richvald