Uhlie čierne - EKOHRÁŠOK voľne ložený

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Uhlie čierne - EKOHRÁŠOK voľne ložený
Kód zákazky: Z20245461
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09111210-5
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 4 536,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 11:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Lesnícka ulica 244, Zákamenné, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 1699
022 01 Čadca

Linky a dokumenty