Zariadenia súvisiace s PC

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenia súvisiace s PC
Kód zákazky: Z20244876
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30230000-0
Predpokladaná hodnota: 630,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:30
Vyhlásenie: 19.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty