Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20244958
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31219000-4
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:24
Vyhlásenie: 19.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty