Policajný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Policajný materiál
Kód zákazky: Z20244816
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35820000-8
Predpokladaná hodnota: 1 352,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:56
Vyhlásenie: 17.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty