Lieky a liečivá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky a liečivá
Kód zákazky: Z20244818
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33661500-6
Predpokladaná hodnota: 170 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 17.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gemerská 233
04911 Plešivec
NUTS: -
Miesto dodania: Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty