Nábytok – Váľanda s úložným priestorom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nábytok – Váľanda s úložným priestorom
Kód zákazky: Z20244676
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Ostatné CPV: 39143110-0
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 410,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:30
Vyhlásenie: 12.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: ul. Plzenská 7, Pravoslávny kňazský seminár, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS