Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek a rokovacích stoličiek

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek a rokovacích stoličiek
Kód zákazky: Z20244651
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 27 949,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa: Námestie slobody
81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS