Kovové tyče, plechy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kovové tyče, plechy
Kód zákazky: Z20244652
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44170000-2
Predpokladaná hodnota: 5 462,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 14:50
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty