Nákup servera (157_24)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup servera (157_24)
Kód zákazky: Z20244644
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48820000-2
Predpokladaná hodnota: 10 367,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu
81249 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty