Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu
Kód zákazky: Z20244620
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39700000-9
Ostatné CPV: 39711310-5
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 4 370,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 09:50
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS