Očný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Očný materiál
Kód zákazky: Z20244622
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 3 768,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 11:20
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04181 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Očný materiál (Z20244622)