Laboratórne chemikálie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne chemikálie
Kód zákazky: Z20244623
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24000000-4
Predpokladaná hodnota: 492,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 11:30
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie J. Herdu
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty