Policajný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Policajný materiál
Kód zákazky: Z20244637
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32343200-1
Predpokladaná hodnota: 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty