Dodanie nového motorového vozidla Dacia Jogger alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie nového motorového vozidla Dacia Jogger alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20244609
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 19 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 11.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Žatevná
84402 Bratislava - mestská časť Dúbravka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS