Nádoby ,obaly a obalový materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby ,obaly a obalový materiál
Kód zákazky: Z20244582
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34928480-6
Predpokladaná hodnota: 933,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 13:30
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty