Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z20244585
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 64,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: ul. 17. novembra č.1, Filozofická fakulta, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z20244585)