Technické plyny a zásobníky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické plyny a zásobníky
Kód zákazky: Z20244594
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24110000-8
Predpokladaná hodnota: 843,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty