Nádoby, obaly a obalový materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby, obaly a obalový materiál
Kód zákazky: Z20244595
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 19640000-4
Predpokladaná hodnota: 1 360,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty