Edukačná pomôcka určená na výučbu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Edukačná pomôcka určená na výučbu
Kód zákazky: Z20244553
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39162200-7
Predpokladaná hodnota: 60 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 12:12
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty