Nákup krovinorezov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup krovinorezov
Kód zákazky: Z20244563
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16310000-1
Ostatné CPV: 16311100-9
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 1 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 12:29
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty