Tonery - originál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery - originál
Kód zákazky: Z20244537
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125120-8
Predpokladaná hodnota: 2 120,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 11:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty