Originálne atramentové a tonerové náplne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne atramentové a tonerové náplne
Kód zákazky: Z20244545
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192113-6
Predpokladaná hodnota: 1 452,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nové Zámky
Adresa: Hlavné námestie
94002 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS