osobný počítač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: osobný počítač
Kód zákazky: Z20244548
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 929,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 09:20
Vyhlásenie: 10.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta 6322/9
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty