Softvér

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Softvér
Kód zákazky: Z20244534
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48900000-7
Predpokladaná hodnota: 190,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Softvér (Z20244534)