Učebné pomôcky - Zdravotnícky sektor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Učebné pomôcky - Zdravotnícky sektor
Kód zákazky: Z20244538
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33196000-0
Predpokladaná hodnota: 2 366,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Partizánska č.1, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty