Prostriedky a pomôcky na doplňovanie pohonných látok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prostriedky a pomôcky na doplňovanie pohonných látok
Kód zákazky: Z20244457
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44423000-1
Predpokladaná hodnota: 50 568,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 11:54
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS