Integrovaný cestný smerový stĺpik

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Integrovaný cestný smerový stĺpik
Kód zákazky: Z20244493
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34920000-2
Predpokladaná hodnota: 21 058,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 09:45
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty