Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty
Kód zákazky: Z20244503
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Ostatné CPV: 09132100-4
30163100-0
Predpokladaná hodnota: 18 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.7.2024 09:04
Vyhlásenie: 7.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska cesta 276/98
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Partizánska cesta 98, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: SLOVNAFT, a.s.
Adresa: Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava